Bezpieczny pobyt w Termie Bania

zadbajmy o siebie i innych Funkcjonowanie Termy Bania

Szanowni Goście Termy Bania,

zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla basenów i saun, od dnia 6 czerwca otworzyliśmy Termę Bania w nowym reżimie sanitarnym. Spełniliśmy wszystkie wymogi i stosujemy się do zaleceń dla obiektów basenowych i saunowych, dlatego możemy zaprosić naszych Gości na termalny wypoczynek w bezpiecznych warunkach.

Terma Bania zawsze najwyższą wagę przykładała do czystości i zachowania zasad higieny. Teraz uruchomimy kolejne procedury sanitarne, które pozwolą naszym Gościom cieszyć się basenami i saunami w bezpieczny sposób. Oprócz limitów osób w poszczególnych strefach obiektu, w całej Termie umieszczone będą stacje dezynfekcji, także do dezynfekcji leżaków, wszystkie obszary wspólne będą regularnie odkażane, a części gastronomiczne oraz szatnie, jak i cała Terma, dostosowane do wszelkich zaleceń i norm.

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego, który powołuje się na doniesienia WHO i CDC, COVID-19 nie jest chorobą wodozależną, a sam wirus SARS-CoV-2 jest podatny na liczne czynniki dezynfekcyjne. Takim czynnikiem jest także woda uzdatniana chlorem w dawkach standardowych przewidzianych dla basenów, która eliminuje wirusa. Nie było przypadków zakażenia tym wirusem poprzez wodę przeznaczoną do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości. Właśnie taka woda wypełnia niecki Termy Bania.

  • limity osób

Wytyczne i zalecenia z wymienionych dokumentów nakładają na nas obowiązek zwiększenia limitów osób, które mogą przebywać w obiekcie. Zmieniamy limity maksymalne Gości,  którzy mogą przebywać jednocześnie na terenie Termy Bania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja  2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 964) oraz Rozporządzeń  Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r., z dnia 5 czerwca 2020 r.  oraz z dnia 24 lipca 2020 r., zmieniających rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 991, Dz. U. 2020 r. poz. 1006, Dz. U. 2020 r. poz. 1292).

  • sklep online i płatności bezgotówkowe

Zachęcamy Gości do korzystania z naszego sklepu internetowego oraz do płatności bezgotówkowych w kasach obiektu.

  • komunikaty na terenie stref i przestrzeni wspólnych

Zarówno w częściach wspólnych obiektu, jak i na terenie każdej odrębnej strefy, znajdą Państwo liczne komunikaty z instrukcjami bezpiecznego użytkowania obiektu termalnego. Będą dotyczyć zarówno kwestii prawidłowego poruszania się i użytkowania części wspólnych, czy korzystania z atrakcji.

  • stacje dezynfekcji

Na terenie Termy Bania zostały rozmieszczone stacje dezynfekcji. Stacje są oznaczone i znajdują się:
- w odrębnych strefach basenowych: bezdotykowe dyspensery środka dezynfekującego
- w częściach gastronomicznych
- przy stanowiskach ratowników - dyspensery do dezynfekcji leżaków

  • gastronomia

Części restauracyjne i barowe zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów i GIS. Zainstalowaliśmy osłony poliwęglanowe, chroniące jedzenie i napoje, a na podłodze zostały umieszczone znaki ułatwiające utrzymywanie właściwego dystansu w kolejce po posiłki.

  • atrakcje

Wprowadziliśmy sterowanie ruchem kolejki do Wieży Zjeżdżalni. Na schodach zostały umieszczone znaki ułatwiające utrzymanie właściwego dystansu w kolejce do atrakcji. Główny Inspektor Sanitarny zaleca równomierne rozmieszczanie się i zachowywanie dystansu także w trakcie jednoczesnego korzystania z poszczególnych basenów wodnych placów zabaw. Otwieramy się także nasze Saunarium z wyłączeniem łaźni parowych. W każdej saunie może przebywać maksymalnie 50% dopuszczalnej ilości Gości, właściwe oznaczenia będą umieszczone na każdej z saun. Seanse saunowe będą prowadzone zgodnie z harmonogramem.

 

dla Gości i Pracowników Procedury bezpieczeństwa

Sign up for the newsletter
Get special offers

newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close