Dla akcjonariuszy

O firmie

PARK WODNY BANIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białce Tatrzańskiej ul. Środkowa 181 34-405 Białka Tatrzańska

NIP 5272744734, REGON 362500216

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS: 0000574785. 

Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego: 101 000 zł (sto jeden tysięcy złotych). Kapitał został opłacony w całości.

Dematerializacja akcji

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Zgodnie z ustawą, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

  • złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
  • więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać kontaktując się z Biurem Zarządu pod nr tel. +48 18 265 74 90 lub mailowo: sekretariat@termabania.pl

Walne zgromadzenia

Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o planowanych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

 

Sign up for the newsletter
Get special offers

newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close