06 nov 2022

Akcja krwiodawstwa i DKMS

Pomaganie - masz to we krwi!

6 listopada w Białce Tatrzańskiej odbędzie się kolejna już akcja krwiodawstwa połączona z rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego. Całość przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Oddział Zakopane oraz Fundacją DKMS.

Średnio co 1 minutę ktoś potrzebuje krwi, jedna jednostka, czyli 450 ml może ocalić 3 życia. Mimo, że liczba dawców rośnie co rok o około 3,6%, to w tym samym czasie zapotrzebowanie wzrasta o 8,6%. 

Kto może oddać krew?

Zgłaszający się do oddania krwi (18 – 65 lat) powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL: dowód osobisty, legitymację studencką, prawo jazdy, paszport, dawca wielokrotny – również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi. Kandydat na dawcę nie może być po spożyciu alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi. Więcej informacji na stronie RCKiK >>

Zostań dawcą szpiku

W Polsce co 40 minut stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Jest to bardzo ciężka choroba, a leczenie to walka o każdy dzień. Dla wielu pacjentów jedyną szansa na wyzdrowienie jest przeszczep komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego. Dla potencjalnego dawcy rejestracja to kilka minut, dla chorego całe życie. 

Dołącz do akcji i uratuj komuś życie!

6 listopada 2022 | 10:00-14:00

Terma Bania (hol główny)
ul. Środkowa 181
34-405 Białka Tatrzańska

Sign up for the newsletter
Get special offers

newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close