Fundusze UE

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Park Wodny Bania S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wiercenie otworu geotermalnego Białka Tatrzańska GT-2 wraz z rozbudową ciepłowni o sprężarkowe pompy ciepła"

Cel projektu: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych  źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa | Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 29.133.676,68 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć zł 68/100 PLN).

Wysokość dofinansowania

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż  14.689.861,20 PLN (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 20/100 PLN).

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DO MONITOROWANIA POSTĘPU RZECZOWEGO PROJEKTU

Nazwa wskaźnika2

Jednostka miary

Wartość docelowa3

Rok osiągnięcia wartości docelowej4

I. Wskaźniki produktu

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI) 

MW

3,8

2023

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

Szt.

1

2023

Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]

Szt.

1

2023

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]

MWt

3,8

2023

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

MWth/rok 

16 145,56

2024

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)

tony

równoważnika CO2

3 220,65

2024

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

W ramach systemu POIiŚ funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

zapisz się do newslettera termy bania
bądź na bieżąco

newsletter

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez PARK WODNY BANIA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. ŚRODKOWA 181, 34-405, BIAŁKA TATRZAŃSKA Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane