Dla akcjonariuszy

O firmie

PARK WODNY BANIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białce Tatrzańskiej ul. Środkowa 181 34-405 Białka Tatrzańska

NIP 5272744734, REGON 362500216

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS: 0000574785. 

Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego:  99 485 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych). Kapitał został opłacony w całości.

Dematerializacja akcji

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Zgodnie z ustawą, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

  • złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
  • więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać kontaktując się z Biurem Zarządu pod nr tel. +48 18 265 74 90 lub mailowo: sekretariat@termabania.pl

Walne zgromadzenia

W tym miejscu będą pojawiać się informacje o terminach zwoływanych zgromadzeń akcjonariuszy.

Wezwanie do złożenia akcji

Zarząd PARK WODNY BANIA Spółka Akcyjna w Białce Tatrzańskiej zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:0000574785, NIP:5272744734, REGON: 362500216 (dalej jako "Spółka") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji PARK WODNY BANIA Spółka Akcyjna

Dokumenty akcji należy składać, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem akcjonariusza, w siedzibie Spółki w Białce Tatrzańskiej ul. Środkowa 181, 34-505 Białka Tatrzańska w Oddziale, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Zarząd PARK WODNY BANIA Spółka Akcyjna.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym kierowanym zgodnie z ww. ustawą, a informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki, to jest www.termabania.pl,  w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Zarząd PARK WODNY BANIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białce Tatrzańskiej, informuje akcjonariuszy Spółki, że od dnia 1 marca 2021 r. z mocy prawa, każdy akcjonariusz ma być wpisany do rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez wybrany przez Spółkę podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Do wykonywania praw akcjonariuszy, a w tym uczestniczenia w walnych zgromadzeniach, wyłączne znaczenie będą miały zaświadczenia/wyciągi z rejestru akcjonariuszy.

 

 

 

zapisz się do newslettera termy bania
bądź na bieżąco

newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij